Kredi ve kredi kartı faizlerini kartel oluşturarak 21 Ağustos 2007 ile 22 Eylül 2011 tarihleri arasında tüketiciden fazla faiz tahsil eden 12 banka için hukuki sürecin sonlandığı bildirilmiştir. Banka müşterileri 4 yılda ödedikleri fazla parayı almak için bankaya başvurabilecek ya da tazminat davası açabileceği bir karara varılmıştır. Böylece tüketicilere uygulanan fazla faizi de geri alma imkanı da doğmuş olmaktadır. Kredi puanlarının yüksek olması ve tüketicilerden fazla faiz alınmasıyla ilgili hukuki süreç Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2015 yılının başlarında Rekabet Kurulu kararını hukuka uygun bularak bankalarca açılan iptal davalarını reddetmesiyle banka müşterileri lehine geliştiğini söylemek mümkün olmaktadır.

2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?

Ardından da Danıştay 13. Dairesi İdare Mahkemesinin kararının bozulması ve Rekabet Kurul kararının hukuka aykırı olduğuna karar verilmesi için yapılan temyiz başvurusu yapılırken Danıştay’ın tüketicinin lehine olan kararı onayarak kararı Rekabet Kuruluna tebliğ ettiği bildirilmiştir. Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Hakan Tokbaş ise kendilerine bir aylık süreçte kendilerine binin üzerinde dava başvurusu geldiğini söyleyerek Anadolu’da avukatlık büroları bu davalara baksın diye avukat istihdam etmeye başladığını bildirmiştir. O dönemde toplam kredi alan kişi sayısı da 30 milyonu geçiyor diyerek sözlerini bitirmiştir.