Kredi ve kredi kartı faizlerini kartel oluşturarak 21 Ağustos 2007 ile 22 Eylül 2011 tarihleri arasında tüketiciden fazla faiz tahsil eden 12 banka için hukuki süreç son bulmuştur. Banka müşterileri 4 yılda ödedikleri fazla parayı almak için bankaya başvurabilecek ya da tazminat davası açarak geri alabilecekleri bildirilmiştir. Böylece tüketicilere uygulanan fazla faizi de geri alma imkanı  doğduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Kredi puanlarının yüksek olması ve tüketicilerden fazla faiz alınmasıyla ilgili hukuki süreç Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2015 yılının başlarında Rekabet Kurulu kararını hukuka uygun bularak bankalarca açılan iptal davalarını reddetmesiyle banka müşterileri lehine geliştiği de bildirilmiştir. O dönemde toplam kredi alan kişi sayısı da 30 milyonu geçiyor bu da yine büyük bir rakam olduğunu belirtmiştir.